Art

Tadas Tručilauskas4 min read

October 2, 2019 3 min read

Tadas Tručilauskas4 min read

Reading Time: 3 minutes

Autorė: Julija Dailidėnaitė

Baltijos šalių vizualiųjų menų scena pastaraisiais metais itin įdomi tarptautinei meno arenai. Didelę įtaką tam turi stiprėjanti jaunųjų menininkų bendruomenė. Lietuvos kūrėjai – ne išimtis. Per paskutinį dešimtmetį suaktyvėję jaunieji menininkai suformavo itin dinamišką šiuolaikinio lietuvių meno lauką. Tadas Tručilauskas – vienas ryškiausių jaunosios kartos tapytojų, plėtojančių neoekspresionistinę tapybos kryptį.

Baigęs tapybos mokslus Vilniaus dailės akademijoje, Tadas intensyviai kuria savo studijoje, Užupio Meno Inkubatoriuje (UMI). Ekspresyvūs dažo sluoksniai, švelni spalvų ir pustonių dermė, jautri simbolių ir motyvų kalba. Būtent tai yra Tado Tručilausko kūrybos pagrindas. „Atrodo, kad maišydamas spalvas, darydamas potėpius, žaisdamas su materija, bendrauju su gamta, Dievu. Tapymas man – ir darbas, ir poilsis, lyg absoliuti meditacija“,  – tvirtina tapytojas.

Dažniausias motyvas Tado drobėse – moteris. Sakytum  – amžinas motyvas, įkvėpęs ir tebeįkvepiantis viso pasaulio menininkus. Moters įvaizdžio daugiasluoksniškumas tapyboje yra neišsemiama tema. Turčilausko moteris – ypatinga. Kartais ji iš sapnų, kartais iš realybės ar iš praeities tapytojų drobių. Tačiau visais atvejais – ji yra išskirtinė, alsuojanti Tručilausko tapybos maniera. Regis, menininkas nuskenuoją įsivaizduojamo motyvo vaizdinį savo pasąmonėje ir perkelia jį ant drobės per savo potėpių ir spalvų filtrą. „Norėčiau išsiugdyti gebėjimą traukti vaizdus iš sapnų pasaulio ir perkelti juos ant drobės“, – sako menininkas.

Tadas savo kūryboje gilinanasi į tapybos psichologiją bei ypatingai didelį dėmesį skiria meno poveikio žiūrovui analizei. Ši sritis jam buvo įdomi dar besimokant mokykloje. Tapytojas buvo pasiryžęs siekti neurochirurgo ar psichiatro karjeros, tačiau paauglystės svajones tapti mediku iškeitė į visišką atsidavimą tapybai.  Tadas Tručilauskas tiki, kad harmoningas vaizdas gydo.

Menininkas išgrynina paveikslo plokštumą bei konstruoja ją iš pamatinių tapybos elementų: šviesos, šešėlio, spalvos ir formos. Kartais, harmoningai juos sujungdamas,  tapytojas neprisiriša prie jokio konkretaus vaizdinio. Pati tapyba jo drobėse tarsi tampa jo darbų motyvu. Tačiau, nepaisant to, Tručilausko tapyboje gausu simbolizmo. Figūros, skaičiai, raidės tampa savotišku kodu, išnyrančiu iš ekspresyvaus dažo sluoksnio. Taip menininkas kalba su žiūrovu, tarsi keldamas klausimus ir skatindamas žiūrintįjį ieškoti atsakymų į juos.

Permąstant Tado Tručilausko kūrybą šiuolaikinio meno kontekste, bei, stebint, kaip jaunieji kūrėjai interpretuoja šiuolaikinį pasaulį, kaip jie kosmopolitiškai mąsto ir intensyviai dalyvauja šiandieniniame vartotojiškumo gyvenime, visgi ramu. Mat jų kūryba reflektuoja amžinąsias vertybes: gilinimąsį į save, neabejingumą supančiai aplinkai bei pasipreišinimą pasyviam egzistavimui.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *